Urogynekologie

Urogynekologie je obor zabývající se nechtěným únikem moči (močovou inkontinencí), nočním močením (nykturií) a sestupem pánevních orgánů u žen.

Je překvapující, že i přes zásadní zhoršení kvality života se mnoho žen stále o svém problému s únikem moči stydí svěřit svému lékaři. Současná úroveň lékařsky poskytovaných služeb totiž umí naprostou většinu obtíží s únikem moči vyřešit.

Vznik močové inkontinence a sestupu pánevních orgánů je úzce spojen s porodem. U každého pátého vaginálního porodu dojde k poškození podpůrných a závěsných struktur pánevního dna, které se později projeví obtížemi s udržením moči, nebo stálým tlakem v podbřišku, který mnohdy znamená počínající sestup pánevních orgánů. Dalšími rizikovými faktory pro vznik obtíží je nadváha, kouření a vykonávání těžké fyzické práce.

Jedná se tedy o velmi rozšířený problém. V literatuře se udává, že nějakou formou močové inkontinence trpí 50-70 % žen v období kolem přechodu. Sestup pánevního dna se v období kolem přechodu vyskytuje u 20 % žen. Nárůst obtíží je pozorován po ukončení reprodukčních plánů.

V současné době poskytuje medicína mnoho způsobů, jak se dají problémy s úniky moči vyřešit. Všeobecně se dá říci, že řešení je tím jednodušší, čím dříve se žena se svým problémem svěří svému gynekologovi. Mnohdy se tak lze vyhnout operačnímu zákroku, nebo zákrok oddálit o několik let.

Pokud u sebe pozorujete nechtěné úniky moči, nebo sestup pánevních orgánů, můžete se objednat k vyšetření do naší ambulance. Konzultační služby poskytujeme i klientkám, které nejsou registrovány v naší ambulanci.

Objednat se:
Napsat email: Pokud máte dotaz, a upřednostňujete emailovou formu, napište nám. Jakmile to bude možné, odpovíme Vám.