Sestup pánevních orgánů

Sestup pánevních orgánů (POP – pelvic organ prolapse) je pokles jednoho nebo více orgánů uložených v pánvidělohy, pochvy, močového měchýře nebo střeva.

 

Čím je sestup pánevních orgánů způsoben?

Jedná se o jedno z nejčastějších kýlních onemocnění v ženské populaci. Poranění závěsných a podpůrných struktur pánevního dna v průběhu porodu, nebo při těžké fyzické práci se za několik let může projevit k sestupem močového měchýře (cystokéla), dělohy, nebo střeva (rektokéla, enterokéla). Nejčastěji se vyskytují vzájemné kombinace těchto sestupů. V počátečních stádiích se projevují pocitem tlaku v podbřišku, častým nucením na močení, obtížnou stolicí. Pokud dojde k plnému rozvoji sestupu, ženy zpravidla po fyzické zátěži, pozorují vyklenutí části pochvy před velké stydké pysky, které popisují jako míček, nebo vajíčko.

Konzervativní léčba

Pokud se sestup zachytí v počáteční fázi, je možno zahájit konzervativní léčbu fyzioterapií (rehabilitace pánevního dna). Současně lze využít podpůrnou léčbu kostkovým pesarem.

Operační léčba

Pokud konzervativní léčba není úspěšná a sestup se zhoršuje je nutno přistoupit k léčbě operační. Jelikož se jedná o kýlu, dochází v průběhu času ke zvětšování jejich rozměrů. To má za následek výrazné zhoršování kvality života. Často se setkáváme i s případy trvalého poškození vyprazdňovací funkce močového měchýře a snížení funkce ledvin.

Indikaci k operacím sestupu pánevního dna by měl provádět gynekolog se zvláštní odbornou specializací v urogynekologii. Tento lékař provede komplexní vyšetření a určení správného operačního přístupu a techniky. Použití správné operační techniky a vhodných materiálů zajištuje nejvyšší pravděpodobnost celoživotního efektu operace. Při operacích je často potřeba obnovit závěsnou strukturu pánevního dna pomocí speciálních stehů nebo vložením speciální síťky. Jsou to operační techniky, které neprovádí každé gynekologické oddělení.

Dá se sestup léčit laserem?

Neexistuje studie, která by prokázala efekt některého z typů laseru na sestup pánevních orgánů. Proto této léčba není hrazena ze zdravotního pojištění

Jaký je pooperační režim?

Hospitalizace dle zvoleného typu výkonu trvá mezi 2-5 dny. Po propuštění je doporučen klidový režim v délce minimálně šesti týdnů. To je čas, který je nutný ke zhojení všech tkání. Během této doby je možno chodit na krátké procházky a vykonávat běžné denní činnosti. Je doporučeno vyhnout se fyzickým aktivitám, které zvyšují tlak v dutině břišní (sport, posilování, plavání, dlouhé procházky…).

Jaké aktivity je možno vykonávat po operaci?

Po zhojení tkání je možno navrátit se ke všem aktivitám, které jste prováděla před operací. Je vhodné se ale vyhnout těm aktivitám, které výrazně zvyšují tlak na malou pánev (posilování, opakované zvedání břemen nad 10 kg). Pohlavní styk je po většině operací možný.

Závěr

Sestup pánevních orgánů je obtěžující záležitost, která se naštěstí dá řešit v každém stádiu. V případě brzkého rozpoznání problému se nabízí využití konzervativní léčby fyzioterapií, nebo pesarem. V případě většího stadia sestupu je většinou nutná operační léčba. Léčba laserem se v současné době jeví jako neprospěšná.

Pokud u sebe sestup pánevního dna pozorujete, můžete využít služeb naší ambulance. Poskytujeme i konzultační služby bez nutnosti registrace v našem zařízení.